English

触摸屏

      艾特尔提供车载类、工控类、消费类等多元化的产品应用与全方位解决方案,具备了领先业界的触控技术。艾特尔的产品涵盖单片、两片、多片玻璃或膜材对贴制程的触摸屏模组,如Glass-Glass(GG)﹑Glass-Film-Film (GFF)及单层玻璃触控模组Single Glass Solution(SGS),如One Glass Solution(OGS)﹑Glass+ ssingle Film(G1F)等,在提高触控产品性能的同时,亦使触控产品变得更轻更薄。                                                                                                                                                    
A:车载类                                                                                                                                                                                                                                          
                                      AUTO 2.png


                                      AUTO1.png                                                            

                       
B:工控类                                                   
                                                                  
                              IPC 1.png
       
    
C:消费类                                                                                                                      

                                                               COUS 1.png                                                                                         .

触摸屏全规格可定制:


                                   


Copyright @ 深圳市艾特尔电子有限公司     版权所有粤ICP备18111002号